تماس با ما

خرید چرخ خیاطی از بانه

  • تومان 2.100.000

    چرخ خیاطی و گلدوزی مارشال تعداد حاشیه دوزی 10 طرح سیستم فشار پایه ای برای ضخامت پارچه های متفاوت قابلیت گلدوزی و تکه دوزی مجهز به بازوی آزاد برای دوخت های حلقوی دوخت جا دکمه در چهار مرحله

    تومان 2.100.000
    موجود